Hoihu

Kotihoitoa juuri sinun tarpeisiisi

Ota yhteyttä

Hoihu Oy on 07/2019 aloittanut yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan perheyritys, nimi on lyhenne ”hoito ja huolenpito” sanoista. Yhdistimme kaksi toiminimeä Kirsin Kotihoivan ja Monitoimi JVE:n. Monitoimi auttaa pienissä remonteissa, kodinhuolto töissä, pihanhoidossa ja missä kukakin tarvitsee auttavaa kättä. Kotihoiva keskittyy enemmän hoitopuolelle.

Tarjoamme asiakkaan kotona tehtävää kotipalvelu- ja huolenpitotyötä. Palvellen ystävällisesti, joustavasti ja ammattitaidolla, toimintaamme jatkuvasti kehittäen. Asiakkaitamme ovat mm. sotainvalidit ja -veteraanit, ikäihmiset, vammaiset ja omaishoitajat.

Hoitoideologiamme on tukea asiakkaan toimintakykyä ja kotona pärjäämistä mahdollisimman pitkään yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Kotihoito tukee asiakkaan kotona selviytymistä yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti, toimintakykyä ylläpitävällä ja kuntouttavalla työotteella. Yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat teemme yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaita tuetaan oman elämänsä hallintaan hyödyntämällä asiakkaan olemassa olevia voimavaroja.

Arvot ja toimintaperiaatteet

Asiakaslähtöinen toiminta - Toimintaamme ohjaavat ennen kaikkea asiakkaan tarpeet ja toiveet. Kuunnellen, keskustellen ja välittäen. Avustetaan ja ohjataan ystävällisesti, palvellaan luotettavasti ja joustavasti. Toimimme pitkäjänteisesti.

Yksilöllinen palvelu - Asiakkaan toimintakykyä tuemme parhaiten ottamalla huomioon hänen yksilölliset voimavaransa ja rajoitteensa ja sopeuttamalla oman toimintamme niihin. Yksilöllisyys merkitsee meille myös asiakkaan inhimillistä kohtaamista – jokainen ihminen on ainutkertainen yksilö.

Joustavuus palvelussa - Tarjoamme joustavaa paikallista palvelua kaikkina vuorokaudenaikoina. Sovimme asiakkaan kanssa palvelun yksityiskohdat sekä tarvittaessa muutokset, kuten palveluajankohdan siirtymisen tai palvelun peruuntumisen. Asiakkaalla on matala kynnys ottaa meihin yhteyttä.

Asiakkaan arvoperustan kunnioittaminen - Asiakkaan oma arvoperusta ohjaa hänen valintojaan ja toimintaansa. Kunnioitamme asiakkaan henkilökohtaisia valintoja sekä itsemääräämisoikeutta.

Haluamme olla osa asiakkaideni toimivaa, turvallista ja mielekästä arkea. Meillä on käytännönläheinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa toimiessamme asiakkaan kotona. Autamme asioinnissa myös kodin ulkopuolella, niin lääkärikäynneillä kuin kauppa-asioillakin.

Ota yhteyttä